Eestit külastab maailma juhtiv kogukonnateadlane Cormac Russell

8.–10. maini külastab Eestit maailma juhtiv kogukonnateadlane Cormac Russell, kes on üks olulisemaid kaasaegse ressursipõhise kogukonna arendamise eestkõnelejaid. Iirimaa teadlane peab kolme päeva jooksul nii Tallinnas kui Tartus avalikke seminare ja loenguid. Samuti kohtub ta Eesti teadlaste, ametnike ja ressursipõhist lähenemist rakendavate kogukondadega.

Ressursipõhine lähenemine kogukondade arendamisele (asset based community development) on nihutanud fookuse sellelt, mis kogukonnas puudu ja valesti sellele, mis olemas ja tugev ehk ühistele ressurssidele. Inglise keeles kõlab tabav mõte järgmiselt: focus what´s strong not what´s wrong. Teadlase visiidi keskmes on ressursipõhise lähenemisviisi tutvustamisega avada rohkem perspektiive kogukondade võimestamiseks ka Eestis. 

“Cormac Russell on maailmanimega teadlane, kelle toomine Eestisse võimaldab ühtlustada nii kohaliku omavalitsuse, avaliku sektori kui kogukonna tasandil arusaama, miks on demokraatia huvides vaja tegeleda kogukondade arendamisega ja kuidas valdkonda kõige kaasaegsemal viisil edendada. Tema visiit võimaldab meil õppida, inspireeruda ja astuda samm edasi kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamisel Eestis,” sõnas Eesti Rahvaülikoolide Liidu ja Siseministeeriumi strateegilise partnerluse projektijuht Eha Paas.

👉 Visiidi raames toimuvad avalikud seminarid nii Tallinnas kui Tartus

 • TALLINN. 8. mai 2024 kell 10.00–13.00
  📣 Avalik seminar “Kuidas leida tasakaal kogukonna osatähtsuse ja avalike teenuste vahel?”.
  Seminari modereerib Kadri Kangro (Rõuge abivallavanem, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant)
  Toimumispaik: Põhja-Tallinna kogukonnamaja (Kari 13)
  Kellele on seminar kasulik: kõigile avaliku sektori esindajatele, omavalitsusjuhtidele, ametnikele, poliitikutele, valdkonna haritlastele ja tudengitele. Oodatud on ka kodanikuühiskonna, vabaühenduste ja võrgustike eestvedajad.
  Loe rohkem ja registreeri osalema: kogukonnaveeb.ee/sundmus/8mai

 • TARTU. 9. mai 2024 kell 15.30– 17.30
  📣 Avalik seminar “Kogukond ja ABCD: kuidas avastada ja ühendada kogukonna ressursse?”
  Seminari modereerib Dagmar Narusson (Tartu Ülikooli kogukonnatöö õppejõud ja sotsiaalse innovatsiooni teadur)
  Toimumispaik: Aparaaditehas, Armastuse saal (Kastani 42)
  Kellele on seminar kasulik: kõigile, kes tegelevad kogukondadega, on ise kogukondades eestvedajad või huvituvad kogukondade arendamisest.
  Loe rohkem ja registreeri osalema: kogukonnaveeb.ee/sundmus/9mai


👉 Kalamaja kogukonnamuuseumi külastus

 1. mai pärastlõunal külastab Cormac Russell Kalamaja kogukonnamuuseumi.

👉 Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia tudengitele toimub ühisloeng Tartus

9. mail saavad Tartus Cormac Russelli loengust osa Tartu Ülikooli “Kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu”, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži “Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas” ja Eesti Kunstiakadeemia “Sotsiaalse disaini” õppekava tudengid.

👉 Ressursipõhist lähenemist rakendavate kogukondade külastamine

Visiidi viimasel päeval, 10. mail külastab Russell kahte ressursipõhisel lähenemisel toimetavat kogukonda – Äksi küla Tartumaal ja Järva-Jaani alevit Järvamaal. Mõlemas kogukonnas kohtub Russell kohaliku kogukonna eestvedajate ja omavalitsuse esindajatega.

Cormac Russellist
Cormac Russell on Chicagos DePauli ülikoolis tegutseva kogukondade arendamise põhimõtteid (ABCD) levitava  instituudi liige ning arendus- ja koolitus asutuse Nurture Development asutaja ja tegevjuht. Ta on praktik ja koolitaja, mitmete raamatute autor ning rahvusvaheliselt hinnatud inspiratsioonikõneleja. Viimase 25 aasta jooksul on Cormac teinud tööd 35 riigis üle maailma, koolitades kogukondi, agentuure, valitsusväliseid organisatsioone ja valitsusi rakendama ressursipõhist ABCD lähenemist inimeste heaolu suurendamiseks ja kogukondade jätkusuutlikuks arendamiseks. Samuti on ta teinud tööd teiste kogukonnapõhiste lähenemisviiside valdkonnas nii Aafrikas, Aasias, Austraalias/Okeaanias, Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas. 

Vaata ja loe: 👀

Cormac Russelli visiit Eestisse on jätkuks tema poolt esimesel Kogukonna Arendamise Inspiratsioonipäeval KAI (19.09.2023) tehtud veebiloengule ja mõttevahetusele, et teadlase külastus aitaks Eestis ressursipõhise lähenemist paremini tutvustada. 

Lisainfo
Eha Paas
Strateegilise partnerluse projektijuht
Eesti Rahvaülikoolide Liit
ehapaas@gmail.com
517 0214

Meediapäringud
Hanna Mari Villsaar

Kommunikatsioonipartner
h.m.villsaar@gmail.com
5332 5776

Visiit on korraldatud Siseministeeriumi strateegilise partnerluse “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026” raames. Strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Koostöö Kogu, OÜ Toimevõimendi. Cormac Russelli visiidi toimumist toetavad veel ka Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Strateegiakeskus, SA Lapse Heaolu Arengukeskus.