Kogukonnaveeb

Kogukonnaveeb

Kogukondade arendamise ja kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamisega seotud
aktuaalne info | juhendmaterjalid | kogemuslood | teemakohased teadusartiklid

Kui sind huvitab eelkõige kogukondadest lähtuv tegutsemine, jää siia lehele.
Kui vajad tuge vabaühenduse loomisel või juhtimisel suundu lehele mtyabi.ee

Kogukonnaveebist leiab teavet ja inspiratsiooni

Kogukonnaveebist leiab teavet ja inspiratsiooni

Kogukonna arendaja

Kogukonna arendaja

Kas tegeled või plaanid tegelema hakata kogukondade arendamisega? Otsid mõttekaaslasi, häid praktikaid, juhendmaterjale, õppimisvõimalusi?

Kogukond

Kogukond

Kuulud juba toimivasse või just ärkavasse kogukonda? Otsid häid praktikaid, juhendmaterjale, nõustajaid-koolitajaid, õppimisvõimalusi?

Kohalik omavalitsus

Kohalik omavalitsus

Tunned, et Sinu inimesed on Sulle olulised ja tahad nendega ühiselt piirkonna arengule hoogu anda? Otsid häid praktikaid, juhendmaterjale, nõustajaid-koolitajaid, õppimisvõimalusi?

Uudised

Sündmused ja koolitused

Sündmused ja koolitused

Aardekast
kogukondade arendamiseks

Aardekast
kogukondade arendamiseks

Taustainfo

Kogukonnaveeb ja kirjeldatud arendustegevused (koolitused, inspiratsioonipäevad, mentorprogrammid jne) on osa Siseministeeriumi strateegilisest partnerlusest “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026”, mille eesmärk on suurendada Eestis tegutsevate kogukondade
võimekust ja kriisivalmidust ning edendada kohalikul tasandil kogukonnakeskset valitsemisviisi.

Selle strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd 5 organisatsiooni:
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendi.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustikule on antud partnerluses tähtis osaleda seetõttu, et toetada vabaühenduste konsultantide arengut kogukonnale suunatud teenuse välja arendamisel. Samuti on meile oluline, et kogukonnad üle-Eesti oleks elujõulised ning nende liikmed ja eestvedajad saavad vajalikku nõustamist ja tuge erinevatel kogukonna arenguetappidel.

Eesti Rahvaülikoolide Liidule on selles partnerluses osalemine tähtis, et luua nii kogukondadele kui ka kohalikele omavalitsustele õppimisvõimalusi, mis teenivad meie kõigi heaolu ja koos hoolivamaks ühiskonnaks kasvamist. Seisame liiduna süsteemse kodanikuhariduse edendamise eest!

Eesti Koostöö Kogu seisab parem arutelukultuuri ja suurema osapooltevahelise dialoogi eest, sest see loob vaimselt tugevamat ühiskonda, paremat elukeskkonda ja tugevdab demokraatiat. Läbi partnerluse saame pakkuda omavalitsustele oma kogukondadega koostöö loomiseks või süvendamiseks praktilisi oskusi, et reaalselt igapäevaste hoiakute ja tegudega luua avatud ning kogukonnast lähtuvat valitsemiskultuuri.

Nii palju räägitakse kogukondadest, samas nii vähe on eestikeelset sisulist materjali kogukondade arendamisest ning teineteise toetamist. Juba ülikooliõpingute ajal tundsin, et meil on vaja kogukonna arendajate omavahelisi vestlusi, kogukonna arendajate kogukonda. Meie partnerluses saan kõike seda teha.

Alustasime TÜ ühiskonnateaduste instituudis kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppekavaga 4 aastat tagasi, tuginedes kaasaegsetele rahvusvahelistele praktikatele. Peame õppes oluliseks silla loomist teooria ja praktika vahel, sest ainult nii on võimalik teadlikult ja hästi Eesti elu paremaks muuta. Osalemine strateegilises partnerluses on üks neist võimalusest, kuidas valideerida teoreetilisi teadmisi valdkonnast, analüüsida, kas ja kuidas erinevad rahvusvaheliselt tunnustatud kogukonna arendamise põhimõtted ja lähenemised Eesti kontekstis päriselt töötavad või ei tööta, luua ja arendada edasi erinevaid tööriistu, mida saavad kasutada nii praktikas kogukondadega toimetavad inimesed kui magistrandid.