Tegevused

Tegevused

Siseministeeriumi strateegilise partnerluse “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026” raames on nelja aasta jooksul planeeritud erinevaid arendus- ja koolitustegevusi nii 

kogukonna arendajatele, kogukondadele, kohalikele omavalitsustele

Tegevustega anname hoogu nii ressursipõhise lähenemise juurutamisele kogukondade toetamisel ja kohaliku elu korraldamisel kui ka koostöös Päästeametiga kogukondade kriisivalmiduse suurendamisele.

Kogukondadele

  • Pilootprogramm “ABCD lähenemine

Leiame igast maakonnast ühe kogukonna, kellega koos teeme läbi kogukonna arendamise protsessi, kasutades selleks ABCD lähenemisviisi. Kokku saab programmis osaleda 15 kogukonda. 

  • Avatud Dialoogi põhine töö kuni 3 kogukondadega

Planeerime teha tööd kuni kolme kogukonnaga Avatud Dialoogi võrgustikukohtumisi läbi viies. Tegevus aitab kuni kolme kogukonda, kes teevad läbi keerulist olukorda või on sattunud kriisi ja vajavad väljastpoolt abi, et avastada uusi võimalusi, mille toel edasi liikuda.

  •  Kriisivalmiduse ja kodanikukaitsega seotud koolitused kogukondadele

Koostöös Päästeametiga korraldame üle Eesti 8 kriisivalmiduse ja kodanikukaitsega seotud koolitust. Kaks igas regioonis. 

  •  Kogukonna kriisivalmiduse mentorprogramm

Kriisivalmiduse mentorprogrammis saab osaleda kokku 4 kogukonda (üks igast regioonist). Mentorprogrammi raames toetab mentor kogukonda nelja kuu jooksul kriisivalmiduseks eelduste loomisega, lähtudes konkreetse kogukonna vajadustest.

Kohalikele omavalitsustele

  • Arenguprogramm “Dialoog kogukonnaga”

Arenguprogramm on suunatud kohalike omavalitsuste juhtidele (sh abilinnapeadele, abivallavanematele, arendusjuhtidele jne), et toetada nende oskusi dialoogiliste vestlusringide korraldamiseks, et seeläbi soodustada kohalikul tasandil avatud ning kogukonnast lähtuvat valitsemist. Arenguprogramm viiakse ellu kahel korral ning ühes grupis saab osaleda kuni 12 inimest. Osalejate ülesanne on viia läbi dialoog ühe kogukonnaga, seega 24-l kogukonnal on võimalus saada osa kogukonna kuust.

  • Seminarid KOV kriisinõukogu esindajatele 

Seminarid on kahepäevased ja suunatud  ressursipõhise arendamise ja kogukondliku lähenemisviisi tutvustamiseks KOV kriisinõukogu esindajatele. Kokku toimub 4 kahepäevast seminari – üks igas regioonis.

Kogukonna arendajatele

  • Hõlbustajate treening

Selleks, et kogukondi ABCD lähenemise rakendamisel toetada, oleme neile kavandanud 2 hõlbustajat, kes töötavad koos kogukonnaga. Hõlbustajate treenigutes saab kokku osaleda 30 inimest. 

  • Kogukonna arendajate praktikute kogukonna loomine 

Ühendame kogukonna arendajad ja huvilised läbi võrgustiku, korraldame veebiseminare ja aeg ajalt ka füüsilisi kokkusaamisi kogukonna arendamise teemadel.

Toetavad tegevused

  • Kogukonna arendamise teemade käsitlemiseks lõime käesoleva veebilehe ehk kogukonnaveebi. Siit leiad ka tööriistakasti (aardekasti), kuhu kogume teemakohaseid juhendmaterjale, artikleid, veebiettekandeid jne.Oma tegevuste tutvustamiseks korraldame kaks inspiratsioonipäeva – esimene neist toimub juba 19. septembril.