Meist

Meie partnerlusega on aktiivselt seotud viie organisatsiooni esindajad.
Käesolev koostöö sai alguse 2022. aasta detsembris, kui koos valmistati ette taotlus Siseministeeriumi strateegilise partnerluse kutsele, aidata kaasa kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamisele.

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Koostöö Kogu, Eesti Rahvaülikoolide Liit,
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja OÜ Toimevõimendi

Tegevmeeskonnas tegutsevad

Eha Paas
kaasprojektijuht

Eesti Rahvaülikoolide Liit

Heleriin Jõesalu
kaasprojektijuht

Eesti Rahvaülikoolide Liit

Kadri Pau
kaasprojektijuht

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused

Tegevuste elluviimisesse
ja oodatud tulemuste saavutamisse panustavad

Andres Huul

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, juhatuse liige

Kairi Tilga

Eesti Koostöö Kogu juhataja

Piret Jeedas

OÜ Ruumi Loomine (Eesti Koostöö Kogu), koolitaja ja kaasamispraktik

Merle Linno

Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut

Kadi Kass

Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut

Dagmar Narusson

Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut

Eiko Tammist

OÜ Toimevõimendi,
kriisikoolitaja

Helen Kari

OÜ Toimevõimendi,
kriisikoolitaja