Intervjueerija: Teele Ojasalu (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant)
Intervjueeritav: Maris Leemets (Teenuse, Luiste ning Urevere külavanem)