Autor: Eha Paas (Vabatahtlikud seltsilised, www.seltsilised.ee)

Milleks on see materjal kasulik?

Teejuhis on abistavaks materjaliks kogukonnale koostööks vabatahtlike seltsiliste, kogukonna liikmete ja kohaliku omavalitsusega vahel, et tagada eakate ja erivajadustega inimeste õigeaegne märkamine, sotsiaalne heaolu ning kogukonna kestlik toimimine.

Teejuhise aluseks on 2022. aastal Tartu Ülikooli kogukonna arendamise ja heaolu magistrantide Kristel Veeber, Liina Riisenberg, Astrid Org, Kadi Kass ja Eha Paasi poolt koostatud koostöömudel, mida on täiendatud lähtuvalt koostöömudeli testimise tulemustest. Testimine toimus Liikumise Kodukant Vabatahtlike seltsiliste programmi raames ajavahemikus oktoober 2022 – juuni 2023. Testimisel osale kaheksa kogukonda: Muuga ja Klooga kogukonnad Harjumaalt, Kaisma Pärnumaalt, Kõljala Saaremaalt, Tuhalaane Viljandimaalt, Puka Valgamaalt, Leevaku Põlvamaalt ja Esku-Õisiku Jõgevamaalt.