Autor: Piret Jeedas

Milleks on see materjal kasulik?

Üks võimalus parema arutelukultuuri edendamiseks nii kogukonnas kui ka ühiskonnas laiemalt on läbi dialoogilise lähenemise. Käesolev juhendmaterjal annab suunised dialoogi pidamiseks sinu jaoks olulises kogukonnas, töökeskkonnas ja miks mitte ka perekonnaringis. Dialoogiline lähenemine on mõtteviis, praktika ja meetod. Dialoog kui meetod on struktureeritud vestlusring, kus on valmisolek olulist teemat koos uurida, jagada ja kuulata viisil, kus kedagi ei arvustata ega mõisteta hukka tema seisukohtade pärast.

Juhendit illustreerivad arenguprogrammis “Dialoog kogukonnaga” (2023-2024) osalejate kogemused. Tutvu ka arenguprogrammi kokkuvõttega.