Autor: Piret Jeedas

Milleks on see materjal kasulik?

Küllap oled kogenud mõnd sellist vestlust, mis võib kajada pikalt: mõtled kuuldule, jagatule ja sündinud tähendustele, jätkad vestlust iseendas. Tunned, et mõistad midagi selgemalt või taipad midagi, mis seni oli sõnastamata. Kuidas sellised vestlused sünnivad? Kas alati ja igal pool?

Dialoog kui teadlik vestlus olulisel teemal võiks olla kogukonda ühendav praktika, mis loob võimaluse jagada, kuulata ja olla kuuldud, väljendada oma vaateid ja väärtusi, arendada sallivust erinevuste suhtes ning seeläbi püüelda sügavama mõistmise poole.

2022. aastal õppisid 12 raamatukoguhoidjat esmakordselt toimunud koolitusprogrammi „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus“ raames, kuidas dialoogi kogukonnas korraldada. Ühisel dialooginädalal juunis viidi koolitusel omandatud oskused praktikasse ning kutsuti inimesi arutlema oluliste teemade üle nagu noored ja raamatukogu, kriisideks valmistumine, parema elukeskkonna loomine, raamatukogude tulevik jne. Dialoog toimus 12 kogukonnas ja neis osales kokku 120 inimest. Koolitusprogrammi ja dialooginädala mõjust on võimalik lugeda mõjuanalüüsist „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus“ (Tilga 2022).

Siinne juhendmaterjal on sündinud koolitusprogrammi käigus osalejate kaasabil. See toetab Sinu püüdlust, hea dialoogi huviline, olulisi vestlusi kogukonnas ise läbi viia. Olgu selleks siis raamatukogu või mõni muu sobiv keskkond, nagu kool, seltsimaja, park jne.