Autor: Kadi Kass

Milleks on see materjal kasulik?

Käesolev materjal on koostatud eesmärgiga toetada kogukonna arendajaid ressursipõhise lähenemise rakendamisel. ABCD ehk asset-based community
development mudelit tutvustav tekst tugineb suures osas Cormac Russelli raamatutele, veebilehe https://www.nurturedevelopment.org/ allikatele, mida on
kohandatud Eesti konteksti ja täiendatud praktiliste näidetega. Olgu see materjal pigem suunanäitajaks ja kogukonna arutelude algatamise hõlbustajaks ning tööriistade näited inspiratsiooniks.