Kohalikud omavalitsused

Töötad kohalikus omavalitsuses või oled volikogu liige ning tunned huvi, kuidas enda piirkonna kogukondi rohkem kaasata ja toetada – oled õiges kohas! Kogukonnaveeb on loodud selleks, et tuua ühte kohta kokku kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamise ja elanikkonna kriisivalmidusega seotud aktuaalne info, koolitusvõimalused, juhendmaterjalid, erinevate kogukondade praktikad ja kõige uuemad teemakohased teadusartiklid.

Kas teadsid?

Siseministeeriumi viib ellu Sidusa Eesti arengukava 2021-2030, mille üheks tegevussuunaks on kogukondlik Eestis. Selle tegevussuuna eesmärk on, et Eesti on inimesekeskne ning kogukondade ja kodanikuühiskonna arengut soosiv riik, kus inimesed on väärtustatud ja kaasatud, jagavad demokraatlikke väärtusi ning aktiivse osalusega kogukondlikus ja ühiskondlikus tegevuses parandavad elukeskkonda. Selle eesmärgi täitmiseks viiakse ellu programmi “Kogukondlik Eesti 2023- 2026”.

Koostöös Siseministeeriumiga töötame avatud valitsemise ja sealhulgas kogukonnakeskse valitsemisviisi/lähenemisviisi rakendamise heaks. Mida toimekamad on kogukonnad, seda paremini läheb ka omavalitsustel.

Lisaks on selle partnerluse fookuses ka elanikkonna, sealhulgas kogukondade kriisivalmidus. Selleks teeme koostööd Päästeametiga, kes vastutusalasse kuulub elanikkonnakaitse tugevdamine. Elanikkonnakaitse eesmärk on toetada inimesi kriisis, sealhulgas sõjaolukorras, ning suurendada inimeste valmisolekut kriisides iseseisvalt toime tulla. Loe rohkem Päästeameti kodulehelt.

Koolitusvõimalused

Aastatel 2023 – 2026 toimub erinevaid kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele suunatud tegevusi – seminare, koolitusi ja mentorprogramme. Hoia silm peal Kogukonnaveebi kalendril või tutvu meie tegevustega!

Leia juhendmaterjale!

Kogukonnaveebist leiad aardekasti, kuhu koondame kogukonna arendamise ja kriisivalmidusega seotud juhendmaterjale, teaduslike artikleid ja häid praktikaid. Aardekasti on Sul võimalik ka ise julgesti panustada. 

Kogukondade arengu toetamisel saab lähtuda erinevatest praktikatest, teaduslikest lähenemisviisidest ja erinevate teooriatega seotud meetoditest – meie eesmärk on tutvustada teile ressursside põhist lähenemist kogukonna arendamisel ehk ABCD lähenemisviis. Lühend ABCD tuleneb inglise keelsetest sõnadest Asset Based Community Development. Loe edasi siit!

Konsultandid ja koolitajad

Kui olete planeerimas kogukondadega seotud arendus- või projektitegevusi oma kohalikus omavalitsuses/piirkonnas ja vajaksite selleks abi, siis sellealast nõustamist küsi maakonna arenduskeskuse vabaühenduste konsultandilt. Kontaktid leiad veebilehelt mtyabi.ee.

Tasub pöörduda ka Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi poole, kes viib läbi õpet magistriõppekaval “Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu”. Õppekava programmijuht Merle Linno (merle.linno@ut.ee) saab vahendada infot tudengitele ja vilistlastele.

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis alustas 2023. aastal esimene lend magistriõppekaval “Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas”. Õppekava kuraator on kolledži sotsiaalgerontoloogia lektor Tiina Tambaum (tambaum@tlu.ee).

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehelt leiab arenguekspertide andmebaasi – erineva profiiliga nõustajad/koolitajad on kirjeldanud, millega saaksid olla abiks.

Kogukondade kriisivalmiduse teemal on meie meeskonnas OÜ Toimevõimendi koolitajad Eiko Tammist (toimevoimendi@gmail.com) ja Helen Kari.