18. oktoobril 2023 toimus sel sügisel startinud omavalitsustele suunatud arenguprogrammi „Dialoog kogukonnaga“ teine kohtumine. Ühisel õppepäeval uuris kaasamispraktik Piret Jeedas koos 10 ärksa kohaliku omavalitsuse juhiga sügavamalt edasi, millest ikkagi kohaliku dialoogi kavandamine pihta hakkab ja kuidas seda läbi viia. Kogemuslugu kogukonna vajaduste varajasest märkamisest jagas Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnaosavanem Julianna Jurtšenko. 

Teisel õpipäeval katsetasid esimesed julged ka oma uusi dialoogipidamise oskusi, harjutades neid koos kaasõppijatega. Mõtestati ka edasi, mis ikkagi on kogukonnast lähtuv valitsemine ja kuidas suurendada usaldust. Oma põnevat kogemuslugu kogukonna vajaduste varajasest märkamisest, kuulamisest ja usalduse kasvatamisest käis jagamas ka Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnaosavanem Julianna Jurtšenko. Nende regulaarsed hoovikohtumised elanikega Lasnamäe eri paigus on hea näide „põllul“ olemisest ja suhete loomisest.

Järgmine õpipäev on juba 29. novembril 2023. Arenguprogramm koosneb 5 kohtumisest. Koolituse käigus toetatakse dialoogi kavandamist. Programm kulmineerub jaanuaris dialoogidega kogukonnas, mis loob võimaluse rakendada õpitut. Programmis osalemine annab oskused dialoogiliste vestlusringide korraldamiseks, et seeläbi soodustada kohalikul tasandil avatud ning kogukonnast lähtuvat valitsemist. Loe koolituse lähenemise ja läbiviijate kohta täpsemalt siit.

Arenguprogramm on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, mille on välja töötanud ja viivad ellu MTÜ Rahvaülikoolide Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga.

Allikas: Eesti Koostöö Kogu, 19.10.2023
https://kogu.ee/2023/10/19/arksad-juhid-oppisid-teisel-oppepaeval-kuidas-dialoogi-kaudu-suurendada-usaldust-kogukonnas/