ABCD mudel ehk ressursipõhine lähenemine kogukondade arendamisel (Asset-Based Community Development) on meie strateegilise partnerluse üks läbivaid suundasid.

Millest on jutt?

ABCD lähenemine on kohapõhine ja lähtub kogukonnast ning temas peituvatest ressurssidest. ABCD eelduseks ja võtmeks on kogukondade liikmete endi poolt arendusprotsesside juhtimine, seda eelkõige suhete ja kaasatuse kaudu. ABCD lähenemisviisi esimene etapp on kohalike inimeste, aga ka organisatsioonide, looduse, infrastruktuuri, traditsioonide, lugude jm ressursside tundmaõppimine. Ressursside avastamise järel uuritakse avastatut lähemalt, eesmärgiga arendada välja uued võimalused, mis panustavad kogukonna heaolusse. Viimases etapis seostatakse ja ühendatakse inimeste anded, oskused, teadmised jm ressursid kogukonna teiste ressurssidega, et luua nähtav ja elujõuline kogukond. ABCD lähenemisviisi üks osa on tegevuste hindamine, sest toimunu analüüsimise käigus on võimalik avastada toimivaid mehhanisme, sh on oluline kasvatada kogukonna inimeste endi uurimis- ja sisulisi teadmisi kogukonna arendamisest.

Kokkuvõtvalt tegeletakse ABCD lähenemise raames 

  • kogukonnas asuvate ressursside (inimesed, grupid, organisatsioonid, loodus ja infrastruktuur, lood ja traditsioonid) avastamise,
  • visioonide loomise,
  • kogukonnast tulevate teemadega ja neile sobivate tegutsemisviiside kavandamisega ning hindamisega.

Pikemalt saab ressuripõhisest lähenemisest lugeda  Russell, C. ja McKnight, J. 2022. aastal välja antud raamatust “The Connected Community. Discovering the Health, Wealth, and Power of Neighborhoods”.

Kuidas me ressursipõhist lähenemist kogukondadesse viime?

  • Alustuseks oleme asunud koostama eestikeelset juhendmaterjali, mille avalikustame peagi ka Kogukonnaveebi aardekastis.
  • Sel nädalal algab kogukonna hõlbustajate treening. Esimeses etapis on treeningutel osalemas  Võru, Valga-Põlva, Rapla, Tartu, Saaremaa, Läänemaa ja Ida-Virumaa vabaühenduste ja kogukondade konsultandid.  Neile tulevad appi Tartu Ülikooli kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu tudengid ja vilistlased.  Treeningpäevad toimuvad 10. oktoobril, 2. novembril ja 11. – 12. jaanuaril.
  • Novembris valime koos hõlbustajatega välja ka kogukonnad, kellega koos asume järgmise aasta veebruaris mudelit testima.

Esimese hõlbustajate grupiga valmivad ühisloomes lõplikud töölehed ja juhendid kogukondadele. Testimise tulemuste esitlus jääb 2024 aasta sügisesse, mil avaneb ka ülejäänud kaheksa maakonna konsultantidele võimalus osaleda hõlbustajate treeningutel ja mudeli testimisel.

Lisainfot saab:

Eha Paas, 5170214, ehapaas@gmail.com
Eesti Rahvaülikoolide Liidu projektijuht