Eesti inimarengu aruandes toovad sotsiaalteadlased välja, et kehv aruteluruum on infoühiskonna üks suurimaid probleeme, mistõttu on tarvis suurendada kohalikku dialoogi ja kodanike aruteluoskusi.

Oktoobris stardib esmakordselt kohalike omavalitsuse juhtidele suunatud arenguprogramm “Dialoog kogukondadega”. Esimeses grupis alustab 12 osalejat. Programmis osalemine annab oskused dialoogiliste vestlusringide korraldamiseks, et seeläbi soodustada kohalikul tasandil avatud ning kogukonnast lähtuvat valitsemist. Dialoogiline lähenemine kohaliku elu korraldamisele on mõtteviis, praktika ja meetod.

Dialoog kui struktureeritud vestlusring pakub valmisolekut uurida koos erinevate inimestega olulisi küsimusi, jagada ja kuulata viisil, kus kedagi ei arvustata ega mõisteta hukka tema seisukohtade pärast.

Dialoogiline lähenemine võimaldab:

  • suurendada kogukonnas usaldust;
    luua turvalisi ja hoolivaid aruteluruume, kus ühiselt koos kogukonnaga uurida üles kerkinud kohalikke olulisi küsimusi (sh polariseerivaid ja keerulisi);
    ennetada võimalike konfliktide tekkimist;
    luua kogukonnast lähtuvat valitsemist.

Arenguprogrammi eestvedaja on Eesti Koostöö Kogu, kel on juba kogemus sarnase programmi, Dialoogid kohalikus raamatukogudes, elluviimisega. Arenguprogrammi teejuhiks on õpidisainer, protsessijuht ja andragoog Piret Jeedas (Ruumi Loomine). Lisaks toetavad programmi elluviimist Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga ja Tallinna Ülikooli andragoogika eriala magistrant Triinu Rõõmusoks.

Loe rohkem Eesti Koostöö Kogu veebilehelt.

Sama arenguprogramm toimub veel ka aastal 2025.

Kogukonna arendamise inspiratsioonipäev toimub Siseministeeriumi strateegilise partnerluse “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026” raames. Strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, Eesti Koostöö Kogu, OÜ Toimevõimendi.