Pildi autor: Rasmus Karja (Ekes OÜ)

Mai alguses külastas oma Eesti visiidi raames Äksit maailmanimega kogukonnateadlane Cormac Russell. Iirimaalt pärit teadlane kohtus kohaliku kogukonna liikmete ning Tartu valla esindajatega ning tõdes, et Äksi on hea näide sellest, kuidas kogukonnas saab aktiivselt osaledes vananeda, mitte isoleerituna koju jääda.

Russell sai Äksis ülevaate kogukonnale iseloomulikest põlvkondade ülestest loomingulistest ettevõtmistest – kogukonnakunstist, mis on esitatud sotsiaalkriitilise ja pidevalt areneva installatsioonina koondnimetuse all “Äksi Kaubanduskeskus”. Muu hulgas vaadati kogukonnavideosid, kemmergunäitust ja kaheksameetrist ühispilti. Teadlane ei olnud passiivne külaline, vaid pani ekspositsioonile käed külge – istutas Tootsi peenrasse oma taime ja luges sisse Kaubanduskeskuse uue audioreklaami.

Cormac Russell, kes on oma teadustööga nihutanud kogukonnatöö fookuse sellelt, mis on kogukonnas puudu ja valesti, sellele, mis olemas ja tugev ehk ühistele ressurssidele, nentis, et Äksi on suutnud oma ressursid ühendada imeliselt looval viisil. 

“Äksi on hea näide sellest, kuidas eestvedajate teadliku ruumi loomise ja kõigile jõukohaste põhiideede etteandmisega suudetakse kogukond koos luua. Ühendus inimeste vahel kogukonnas on väga võimas ressurss ning Eesti võluvits seisnebki minu senisel kogemusel just väikesel ja kohalikul, inimeste vahelistel suhetel. Seetõttu on ääretult oluline, et ka regionaalpoliitika väärtustaks maapiirkondade erilist kultuuriruumi ja kogukondi. Kui poliitikad ei väärtusta ega hoia kogukondlikku elu maal, on oht kaotada loodud sidemed ning süvendada individualistlikku meelelaadile,” tõdes teadlane.

Russelliga kohtumisel osalenud Tartu vallavolikogu esimehe Vahur Poolaku sõnul on hea meel näha, et piirkonna pühendumus kogukonna arendamisele saab nii rahvusvahelist tähelepanu kui ka tunnustust. “Kohtumisel Cormac Russelli enda ja meie kohalike eestvedajatega sain suurepärast kinnitust sellele, et meie kogukondlikud algatused ja kodanike kaasamine on teel õiges suunas. Oleme ju seadnud sihiks luua Tartu vallas elukeskkond, kus igaüks tunneb end väärtusliku ja mõjukana, kasutades ära nende unikaalseid andeid ja oskusi,” ütles Poolak.

Poolak lisas, et tänu Äksi kogemusele näeme, kuidas kogukonnakunst ja põlvkondadevaheline koostöö võivad aidata kaasa usalduse suurendamisele ja ühiskondlike sidemete tugevdamisele.

Kogukonnakunsti loovad täiesti tavalised inimesed

Teadlast Äksis võõrustanud kogukonna eestvedaja ning Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži sotsiaalgerontoloogia lektor ja magistriprogrammi “Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas” kuraator Tiina Tambaum tõdes, et teadlane sai tõesti inspiratsiooni ja õppis Äksilt.

“Oleme väga tänulikud, et meil avanes võimalus Cormac Russellile Äksi tegemisi tutvustada. Meie kogukonda külastanud inimesed on küsinud, kas meil elavad siin kunstnikud. Saan kinnitada, et kogukonna ühise loomingu taga on täiesti tavalised inimesed ning selles veendus ka külaline,” nentis Tambaum.

Tambaumi sõnul on Äksil kogukonnakunsti tehes soov teisi kogukondi mitte kopeerida ning luua midagi omanäolist. “Kogukonnakunsti ressurssideks on inimeste need anded, oskused ja vara, mille olemasolu ja väärtust nad ise võibolla ei tajugi. Inimeste panusele kogukonnakunsti eri vormidesse – fotod, audiotekstid, videod, installatsioonide materjalid – annab väärtuse nende ressursside ühine kunstiline realiseerimine. Ühistegevus annab vabaduse ja võimaluse olla loominguline, samas on see kogukonda ühendava mõjuga, see on olnud alguspunktiks naabritevahelisele tutvusele ja abistamisele,” jagab Tambaum.

Tambaumi sõnul on kogukonnakunsti loomiseks oluline kutsuda ka vanemaid kogukonna liikmeid osalema ning luua põlvkondadeüleseid teoseid. “Selleks on aga tarvis usaldust ning teha palju individuaalset tööd, järjekindlalt helistada. Mul on selleks eelis, kuna olen kohalik ning tunnen inimesi ja nende ressursse ja meie vahel on vastastikune usaldus, mis pole õnneks ühiste naljakate ettevõtmiste käigus kuhugi kadunud,” ütles Tambaum. 

Märgiline samm kogukondade arendamiseks

Teadlase visiidi korraldaja Eha Paasi sõnul võimaldas Cormac Russelli Eestisse toomine ühtlustada nii kohaliku omavalitsuse, avaliku sektori kui kogukonna tasandil arusaama, miks ja kuidas on demokraatia huvides vaja tegeleda kogukondade arendamisega.

“Maineka teadlase, praktiku, mitmete raamatute autori ning rahvusvaheliselt hinnatud inspiratsioonikõneleja on Cormac Russell viimase 25 aasta jooksul teinud tööd 35 riigis üle maailma. Ta on koolitanud kogukondi, agentuure ning nii valitsusväliseid organisatsioone kui valitsusi rakendama ressursipõhist lähenemist inimeste heaolu suurendamiseks ja kogukondade jätkusuutlikuks arendamiseks. Russelli visiit Eestisse võimaldas meil õppida, inspireeruda ja astuda sammu edasi kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamisel Eestis,” nentis Paas ning lisas, et ta loodab Cormac Russelliga viljaka koostöö jätku.

“Kuna tegemist oli teadlase esmakordse Eesti külastusega, pidasime oluliseks seminaride ja kohtumiste kõrval viia teda ka meie kogukondadesse, kus inimesed on õppinud kohalikke tugevusi ja võimalusi märkama ning on oma näoga ettevõtmisi ellu kutsunud. Äksi on sellest üks suurepärane ja ning leidlikkust ja loovust täis näide,” sõnas Paas.

Teavet ja inspiratsiooni, kuidas oma kogukonda ühistel ressurssidel põhinedes arendada, leiavad nii kogukonna arendajad, kogukonnad kui kohalikud omavalitsused Kogukonnaveebist

Cormac Russelli visiit Eestisse toimus Siseministeeriumi strateegilise partnerluse “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026” raames. Strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Koostöö Kogu, OÜ Toimevõimendi. Cormac Russelli visiidi toimumist toetasid veel ka Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Strateegiakeskus, SA Lapse Heaolu Arengukeskus.