Pildi autor: Hanna Mari Villsaar

Mai alguses külastas oma Eesti visiidi raames Järva-Jaanit maailmanimega kogukonnateadlane Cormac Russell. Iirimaalt pärit Russell kohtus kogukonna liikmete ning Järva valla esindajatega, kes andsid teadlasele ülevaate, kuidas on kohalikud osanud näha päevinäinud hooneid ressursina ning kodukandile elu sisse puhunud.

Russell sai alevis bussituuri ja jalutuskäigu jooksul ülevaate ja osa arvukatest Järva-Jaani kogukondlikest ettevõtmistest, tutvudes Järva-Jaani vabatahtliku päästega, külastades Orina mõisa, Koduloo- ja Kinomuuseumit ning Vanatehnika varjupaika. Lisaks proovis teadlane kätt endise kutsekooli ruumides asuvas discgolfi-laboris ja võttis kogukonnaga mõõtu kõndivas jalgpallis.

Kogukonnateadlane Cormac Russell, kes on oma teadustööga nihutanud fookuse sellelt, mis kogukonnas puudu ja valesti sellele, mis olemas ja tugev ehk ühistele ressurssidele, nentis, et Järva-Jaanis on kohalike sädeinimeste eestvedamisel loodud uskumatuid algatusi.

“Olen väga inspireeritud ja tänulik, et sain osa Järva-Jaani inimestest ja lugudest nende arvukate ja hämmastavate loominguliste ettevõtmiste taga. Kui sageli mõeldakse, miks inimesed kogukondlike ettevõtmistega kaasa ei tule, siis vastus peitub selles, et järelikult ei ole algatus või teema nende jaoks. Kogukondlike ettevõtmiste õnnestumiseks on oluline avastada, mis inimestele korda läheb ning seda neile teadlikku keskkonda luues võimaldada. Järva-Jaani tulihingelised eestvedajad on selle mõtteviisi ära tabanud ja inimesi nutikalt ühendades vapustavaid algatusi ellu kutsunud,” nentis Russell. 

Järva-Jaani – teadlik oma kogukonna aaretest

Järva-Jaani kogukonna eestvedaja Arto Saar tõi välja, et just Cormac Russelli poolt edentatavast ressursipõhisest kogukonna arendamisest lähtudes algatas ta oma ülikooliõpingute ajal Järva-Jaani kogukonna ressursside kaardistamise ja kogumise.

“Esialgu Exceli tabelisse kogutud info sai sel aastal kogukonna veebilehe kuju ning Järva-Jaani kogukonna ressursid on nüüd leitavad veebilehel
www.jarva-jaani.ee,” jagas Saar. “Mul on väga hea meel, et teekond Russelli just Järva-Jaani tõi. Sain teadlaselt kinnitust, et taoline kogukondlik tegutsemine on olnud õige suund,” lisas Saar.

Järva-Jaani alevis asuva Orina mõisa eestvedaja Lenno Põdra sõnul tundus teadlane olevat täpselt Järva-Jaani mõttemaailma jagav mees. “Tema põhisõnum oli, et me kulutame liiga palju ressurssi, et mingit lisaressurssi juurde saada, selle asemel, et midagi reaalselt ära teha. Peaksime rohkem endalt küsima, mis on hästi ja seda arendama, tundma üksteist ja jagama oma ressursse naabrile ka. Meie aga räägime kogu aeg, mis on halvasti, katki või puudu,” tõdes Põder.

Põder lisab, et ehkki ta on Orina mõisas juba üle aasta tegutsenud, oli just tugev ja toetav Järva-Jaani kogukond see, mis andis üldse julguse teha investeering Järva-Jaani. “Olime kursis, et Järva-Jaanis on aktiivsed inimesed, kes teevad igasuguseid ägedaid asju justnimelt olemasoleva ressurssi baasil. Tutvudes oma tegevuse käigus siinsete inimestega saan öelda, et Järva-Jaanis on kõik suurepärane loomaks midagi erilist. Aga ilma kogukonna toetuseta me poleks ehk julgenud siia investeeringut teha,” lisab ta.

Märgiline samm kogukondade arendamiseks

Teadlase visiidi korraldaja Eha Paasi sõnul võimaldas Cormac Russelli Eestisse toomine ühtlustada nii kohaliku omavalitsuse, avaliku sektori kui kogukonna tasandil arusaama, miks ja kuidas on demokraatia huvides vaja tegeleda kogukondade arendamisega.

“Maineka teadlase, praktiku, mitmete raamatute autori ning rahvusvaheliselt hinnatud inspiratsioonikõneleja on Cormac Russell viimase 25 aasta jooksul teinud tööd 35 riigis üle maailma. Ta on koolitanud kogukondi, agentuure ning nii valitsusväliseid organisatsioone kui valitsusi rakendama ressursipõhist lähenemist inimeste heaolu suurendamiseks ja kogukondade jätkusuutlikuks arendamiseks. Russelli visiit Eestisse võimaldas meil õppida, inspireeruda ja astuda sammu edasi kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamisel Eestis,” nentis Paas ning lisas, et ta loodab Cormac Russelliga viljaka koostöö jätku.

 “Kuna tegemist oli teadlase esmakordse Eesti külastusega, pidasime oluliseks seminaride ja kohtumiste kõrval viia teda ka meie kogukondadesse, kus inimesed on õppinud kohalikke tugevusi ja võimalusi märkama ning on oma näoga ettevõtmisi ellu kutsunud. Järva-Jaani on sellest üks suurepärane ja ning leidlikkust ja loovust täis näide,” sõnas Paas.

Teavet ja inspiratsiooni, kuidas oma kogukonda ühistel ressurssidel põhinedes arendada, leiavad nii kogukonna arendajad, kogukonnad kui kohalikud omavalitsused Kogukonnaveebist

Teadlase visiit Eestisse toimus Siseministeeriumi strateegilise partnerluse “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026” raames. Strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Koostöö Kogu, OÜ Toimevõimendi. Cormac Russelli visiidi toimumist toetasid veel ka Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Strateegiakeskus, SA Lapse Heaolu Arengukeskus.