Loading Events

Aeg: 9. mai 2024, kell 15.30–17.30
Koht: Aparaaditehas, Armastuse saal (Kastani 42, Tartu)
🎬 Ülekannet saab vaadata siit: https://youtube.com/live/433ALunn-iM

Kogukondade arendamise ajaloos selgitasid sageli välised nõustajad välja kogukondade vajadused ja vajakajäämised, diagnoosides või maalides ette pildi, mis on ühes kogukonnas puudu ning asudes seda seejärel oma nägemuse kohaselt parandama.

Kaasaegne kogukondade arendamise lähenemine (ABCD mudel ehk asset based community development) on aga varasema lähenemise pea peale pööranud ning nihutanud fookuse sellelt, mis kogukonnas puudu ja valesti (defitsiit) sellele, mis olemas ja tugev (ressurss): focus what´s strong not what´s wrong. Keskendudes positiivsele ning leides üles oma tugevused (ressursid), saab iga kogukond ise ehitada vundamenti, millele toetuda.

Kogukondade arendamise nüüdisaegse mõtteviisi üks edendajatest on seminari peaesineja – Cormac Russell (Iirimaa). Ta on Chicagos DePauli ülikoolis tegutseva kogukondade arendamise põhimõtteid (ABCD) levitava instituudi liige ning arendus- ja koolitus asutuse Nurture Development asutaja ja tegevjuht. Viimase 25 aasta jooksul on ta teinud tööd 35 riigis üle maailma koolitades kogukondi, agentuure, valitsusväliseid organisatsioone ja valitsusi rakendama ressursipõhist lähenemist inimeste heaolu suurendamiseks ja kogukondade jätkusuutlikuks arendamiseks. Nüüd toob ta oma teadmise ka Eestisse.

Seminaril “Kogukond ja ABCD: kuidas avastada ja ühendada kogukonna ressursse?” tutvustab Cormac Russell kogukondade arendamise lähenemist, et võimestada kohalikke kogukondi, eestvedajaid ja hõlbustajaid oma kogukonna ressursse avastama ja ühendama. Russelli lähenemist ilmestavad erinevad praktilised kogemused ABCD mudeli rakendamisest Eestis.

Kellele on seminar kasulik?
Kõigile, kes tegelevad kogukondadega, on ise kogukondades eestvedajad või huvituvad kogukondade arendamisest.

Kava

Päevajuhiks on Tartu Ülikooli kogukonnatöö õppejõud ja sotsiaalse innovatsiooni teadur Dagmar Narusson

15.00 Saabumine ja tervituskohv
15.30 Sissejuhatus päevajuhilt
15.35 Cormac Russelli ettekanne
16.45 Küsimused Cormac Russellile ja arutelu

Praktilised näited kogukondade arendamise tegevustest Eestis:

  • Kogukonnatöö Perepesades ja Innotiimi näide Viljandist – Maarja Oviir-Neivelt, Daniel Kotsjuba, Riin Pärnamets;
  • ABCD testimise kogemus Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames Mikitamäe kogukonna näitel – Meel Valk ja Maris Andreller

17.20 Kokkuvõte päevajuhilt
17.30 Asume koduteele!

🎬 Vaata 9. mai seminari “Kogukond ja ABCD: kuidas avastada ja ühendada kogukonna ressursse?” ülekannet siit:  https://youtube.com/live/433ALunn-iM

Seminar saab olema ka järelevaadatav.

Seminar on osa Cormac Russelli visiidist Eestisse, mis toimub Siseministeeriumi strateegilise partnerluse “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026” raames. Strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Koostöö Kogu, OÜ Toimevõimendi. Cormac Russelli visiidi toimumist toetavad veel ka Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Strateegiakeskus, SA Lapse Heaolu Arengukeskus.

Lisainfo
Eha Paas
Strateegilise partnerluse projektijuht
ehapaas@gmail.com
517 0214

Go to Top