Loading Events

Hea Lõuna regiooni KOV kriisikomisjoni liige – ootame sind koolitusele “Kogukonnad kui ressurss KOV kriisikomisjonidele!”

Viimastel aastatel on palju tähelepanu pööratud linnade ja valdade kriisikomisjonide tööle. Hästi selge on kriisireguleerimise kord kuni kohaliku omavalitsuse tasandini. Vähem oleme mõtestanud seda, kuidas kohalikul tasandil erinevaid kogukondi kaasata, et seeläbi nii üksikisikute kui ka piirkonna kriisivalmidust suurendada.

Sihtrühm: Ootame koolitusele Lõuna regiooni KOVide kriisikomisjonide liikmeid. Väga oodatud on kriisikomisjonide juhid ja/või kriisikomisjonide või (nt kogukondadega seotud arendustööde eest vastutavad isikud siseturvalisuse ja/või kogukonnatöö spetsialistid jne).
Grupi suurus: kuni 26 osalejat. NB! Ühest vallast saab osaleda 1 inimene. 

NB! Sama koolitust korraldame aastatel 2024 – 2026 kõigis neljas Päästeameti regioonis.

Kahepäevane koolitus toimub 5. – 6. märtsil 2024, Kivimäe Turismitalus (Taagepera külas, Tõrva vallas).

Koolituse tulemusel oskab osaleja mõtestada kogukonna mõistet ning teab tänapäevast lähenemist kogukondade arendamisele (ressursipõhine kogukonna arendamine ehk Asset Based Community Development). Ta suudab oma töös näha kogukonna ressursse ja teab, kuidas kogukonna tasandil kogukonnaliikmeid paremini kriisitegevuste planeerimisse kaasata.

Registreeri hiljemalt 22. veebruaril järgmisel veebilehel: https://forms.gle/EhDmqy33s5SuzsNaA
Koolitus on planeeritud ööbimisega. Eeldame, et osalejad saavad osaleda mõlemal päeval.
Koolitus on osalejatele tasuta! Vaata ka koolituse kutset.

Päevakava

5. märts
09.45 – 10.00 Kogunemine & tervituskohv
10.00 – 10.20 Sissejuhatus: Kes me oleme ja miks räägime kogukondade kriisiteemadest?
10.20 – 11.10  Kogukonna tähendused (arutame koos)
11.10 – 11.30   Miniloeng: Kogukond kui ressurss ja ABCD lähenemine
11.30 – 11.50  Kohvipaus
15.50 – 13.00 Jätkame ressursipõhise lähenemisega
13.00 – 14.00 Lõunapaus
14.00 – 14.30 Ressursside avastamine ühises liikumises
14.30 – 15.30 Kogukond ja kriis – kuidas ollakse täna kogukondades kriisiks valmis, omavaheline kommunikatsioon. Jagame praktikaid
15.30 – 15.45 Kohvipaus
15.45 – 16.30 Kogukonna kriisitöövihik ja ressursside avastamine läbi küsitluse
16.30 – 17.30 Kohaliku omavalitsuse ja kogukonna partnerlus kriiside teemal (eelduste kaardistamine)
18.00              Õhtusöök
20.00             Parimad praktikad kriisis ja nende jagamine saunalaval

6. märts
09.00 – 09.20 Sissejuhatus päeva. Päästeameti tegevused, rahastusvõimalused ja ootused kogukondade kriisivalmiduse suunal Lõuna-Eestis (Arvi Uustalu, ennetusbüroo juhataja)
09.20 – 10.30 Kriisisituatsioonide läbimängimine kogukonna vaatest
10.30 – 10.45 Jalasirutuspaus
10.45 – 12.30 Jätkame
12.30 – 13.00 Kokkuvõttev arutelu
13.00               Lõunasöök. Asume koduteele!

Koolitajad: Eiko Tammist, Helen Kari ja Eha Paas

Eiko Tammist omab turvalisuse valdkonnas viieteist aastast kogemust. Helen Kari on töötanud Päästeameti ridades kommunikatsiooni ja ennetuse teemadel. Nii Eiko kui Helen on ka ise aktiivsed kogukonnaliikmed, kes hoolivad kogukondade kriisideks valmisolekust. Helen korraldas oma kogukonnas 2022. aastal ka Eesti esimese kogukonna kriisiõppuse ja evakuatsiooni läbimängu. Eiko on koostanud Kogukonna kriisitöövihiku. Eha Paasil on pikaajaline kogemus ja teadmine kogukondade arendamisest ja vabatahtlike kaasamisest ning 2020. aastast ka kogemus kodanikuühiskonna kriisivõrgustiku töös osalemisest. Kõik kolm koolitajat on TÜ magistriõppekava „Kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu“ vilistlased.

Koolitus on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, mille on välja töötanud ja viivad ellu MTÜ Rahvaülikoolide Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga.

Go to Top