Loading Events

See kui suur on meie isiklik heaolu ja valmisolek erinevates kriisides hakkama saada on seotud meie naabrite ja kogukonna heaoluga. Seega peitub hea elu võti meie kogukondlikes ettevõtmistes. Kogukonnast räägitakse palju, kuid tihti jääb rääkijatel sõnale sügavama tähenduse andmine tähelepanuta. Kutsume Päästeameti inimesi kogukonna tähenduse üle arutama ja tutvustame teile ressursipõhist lähenemist, mis võimaldab jõuda kogukondadeni, kus arendusprotsesse juhivad kogukonnad ise, põhinedes oma tugevustele ja ressurssidele, mis neil olemas, sh. on ressurssideks suhted, kaasatus ja võrgustikutöö.

Seminari viivad läbi Merle Linno, Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi  ja Heleriin Jõesalu, Eesti Rahvaülikoolide Liidu tegevjuht ja Kogukonnakeskse lähenemise strateegilise partnerluse projektijuht

KAVA

10.30 saabumine- kohvi

11.00 – 11.15 Sissejuhatus:  siseministeeriumi strateegilise partnerluse  „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, Heleriin Jõesalu, Eesti Rahvaülikoolide Liit, tegevjuht

11.15 – 13.00  Kogukonnast ja ressursipõhisest lähenemisest. Merle Linno, Tartu Ülikooli Kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu õppekava programmijuht

13.00 lõuna

14.00 -14.30 Ressussipõhise lähenemise kokkuvõtte arutelu, mida ja kuidas saab Päästeameti inimesed kuuldut oma töös kasutada.

14.30 – 15.30 Maailmakohviku meetodil kaardistame koostöökohad ja koolitusvajadused kogukondade suunal. Nimelt on meie üheks projektitegevuseks ka kogukondadele suunatud kriisteemalised koolitused. Kuna koolitusi on vähe, siis sooviksime seada koolitustele fookuse teemadel, mis täna ehk on katmata.

15.30 – 16.00 Kokkuvõte päevast

Seminar on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, mille on välja töötanud ja viivad ellu MTÜ Rahvaülikoolide Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga

Go to Top