8.–10. maini külastab Eestit maailma juhtiv kogukonnateadlane Cormac Russell, kes on üks olulisemaid kaasaegse ressursipõhise kogukonna arendamise eestkõnelejaid. Iirimaa teadlane peab kolme päeva jooksul nii Tallinnas kui Tartus avalikke seminare ja loenguid. Samuti kohtub ta Eesti teadlaste, ametnike ja ressursipõhist lähenemist rakendavate kogukondadega.

Cormac Russelli visiit Eestisse on jätkuks tema poolt esimesel Kogukonna Arendamise Inspiratsioonipäeval KAI (19.09.2023) tehtud veebiloengule ja mõttevahetusele, et teadlase külastus aitaks Eestis ressursipõhise lähenemist paremini tutvustada.