Kiiresti muutuva maailma olud panevad ka kohalikud omavalitsused pinge alla, kuidas oma kogukondi toetada  kriisideks ette valmistumisel ja keerulistes olukordades hakkama saamisel. Uued olud nõuavad ka uusi meetodeid,  nii on Siseministeeriumi strateegilise partnerluse programmi käigus võimalik järgmisel kolmel aastal kriisi ja kogukondade teemaga ühendatult tegeleda.

30.-31.jaanuaril kogunesid  enamike Harjumaa omavalitsuste kriisikomisjonide liikmed Kose vallas Paunküla Heaolukeskuses, et nendele teemadele süvitsi otsa vaadata. Alustades sellest, kuidas naabruskonnast kogukond saab, kuidas luua jätkusuutlikku suhet nii kogukonna sees ja omavalitsusega ning kuidas leida kogukonna ühendajaid, kelle kirg ja võimekus aitaks inimesi kokku tuua ja meis peituvaid ressursse avastada. Esimese päeva lõpus ja teise päeva kestel astuti samm sammult kriisiteemade suunas ja mõtestati läbi, millised on need kogukonnad, kes oma ressursiga (sotsiaalse kapitali, oskuste ja ka materiaalse poolega) saaks kriisikomisjonidele edukaks partneriks olla. Süvitsi arutati ABCD-meetodi (ingl.k asset based community development ehk annetel/ressurssidel baseeruv kogukonna arendamine) kasutamise võimalusi. ABCD põhineb positiivsel – keskendume olemasolevatele tugevustele, et luua midagi kestlikku (suhted, koostegemine, ühendus, sidusus) juba enne kriise, selle asemel, et näha ainult probleeme ja takistusi.

Hea meel oli kuulda, et osalejad kavandavad koolitusel õpitut jagada nii oma kolleegidega kui kogukondadega. Oluliste märksõnadega kõlasid usalduse ja koostöö loomine omavalitsuste ja kogukondade vahel. Praktilise tööriistana saadi kaasa kogukonna kriisitöövihik, mis aitab kogukonnal oma plaanid kriisides toimetulemiseks läbi mõelda. Julgustame kõiki kogukondi üheskoos kriisiteemadel samme astuma!

Koolitajad Eha Paas, Helen Kari ja Eiko Tammist on kogukondade eestvedajad, koolitajad ja mentorid ning Tartu ülikooli kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu eriala magistrid. Just värskete teadussuundumuste baasilt selliseid innovaatilisi kogukondade (arendamise) meetodeid ja  tööriistu kriisikomisjonide liikmetele viidigi. Järgmine koolitus on kavas Lõuna regioonis juba sel kevadel!

Koolitus oli osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, mille on välja töötanud ja viivad ellu MTÜ Rahvaülikoolide Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga. Rohkem infot kogukonnaveeb.ee