Kogukonna arendaja

Kogukonnaveeb on loodud selleks, et tuua ühte kohta kokku kogukondade arendamise ja kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamisega seotud aktuaalne info, juhendmaterjalid, kogemuslood ja kõige uuemad teemakohased teadusartiklid.

Leia mõttekaaslasi!

Meie eesmärk on hoogu anda kogukonna arendajate tööle ja võrgustumisele. Usume, et läbi ühiste teemade ja juhendmaterjalide jagamise aitame kaasa tugevate ja hoolivate kogukondade arengule. 

Kas teadsid, et 

  • 2023. aastast nõustavad kogukondi ka maakondlikes arenduskeskustes tegutsevad MTÜde konsultandid. Nende kontaktid leiad veebilehelt MTÜ Abi;
  • 2020. aastast on võimalik Tartu Ülikoolis õppida magistriõppekaval “Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu“. 2023. aasta septembrikuu seisuga on erialal 31 vilistlast;
  • 2023. aasta sügisest saab Haapsalu Kolledžis õppida magistriõppekaval “Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas”;
  • mitmetes kohalikes omavalitsustes või nende allasutustes on tööle võetud kogukonnaarengu toetamisega seotud spetsialistid (nt Valga vallas kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist, Rae Kultuurikeskuses ja Viljandi vallas kogukonnatöö spetsialist)


Liitu
kogukonna arendajate praktikute kogukonnaga!

Kogukonna arendajate kogukonna loomise eesmärk on pakkuda asjahuvilistele ühist platvormi. Selleks kasutame Facebooki gruppi “Kogukonna arendajate kogukond”. Plaanis on aastas ka paar füüsilist kohtumist ja põnevaid kogukonnavestlusi, ühiseid aruteluringe. 

Ole lainel!

Leia juhendmaterjale!

Kogukonnaveebist leiad aardekasti, kuhu koondame kogukonna arendamise ja kriisivalmidusega seotud juhendmaterjale, teaduslikke artikleid ja häid praktikaid. Aardekasti on Sul võimalik ka ise julgesti panustada. 

Kogukondade arengu toetamisel saab lähtuda parimatest praktikatest, teaduslikest lähenemisviisidest ja erinevate teooriatega seotud meetoditest – meie eesmärk on tutvustada teile ressursside põhist lähenemist kogukonna arendamisel ehk ABCD lähenemisviis. Lühend ABCD tuleneb inglise keelsetest sõnadest Asset Based Community Development. Loe edasi siit!